Szkoła z klasą

 

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła podjęła ogromne wyzwanie, jakim był udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła z klasą’’. Została ona zorganizowana przez Gazetę Wyborczą, oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego . Cele akcji wyznaczyło sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły. Zasady ,,Szkoły z klasą’’ ilustrują jak trudne i ambitne mieliśmy zadanie do wykonania. Oto one:

  1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
  2. Ocenia sprawiedliwie
  3. Uczy myśleć i zrozumieć świat
  4. Rozwija społecznie
  5. Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
  6. Przygotowuje do przyszłości

Naszym zadaniem była realizacja sześciu zadań, po jednym do każdej zasady akcji. Pracowaliśmy ciężko i wytrwale przez cały ubiegły rok szkolny nad wypełnieniem następujących zadań:

Uhonorowaniem naszego wysiłku był dzień 14 października 2003 roku, kiedy to nastąpiło oficjalne zakończenie akcji i ogłoszenie jej wyników. Otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ , jako jedna z 3118 szkół w skali całego kraju. W Gazecie Wyborczej, dodatku ,,Kujon polski’’, opublikowano listę małopolskich ,,Szkół z klasą’’, na której się znaleźliśmy. Szkoła uhonorowana tym tytułem to taka, której zależy na dobrej pracy i opinii o sobie. Wykazaliśmy się pracowitością i umiejętnością pracy zespołowej. Nie znaczy to, że w szkole nie ma problemów. Nasze grono pedagogiczne nie boi się przyznać, że trzeba w szkole coś zmienić. Szkoła, w której nauczyciele dobrze ze sobą współpracują i są
gotowi − jeśli potrzeba − na dodatkowy wysiłek, ma szansę rozwiązywać problemy. Naszym nauczycielom chce się zmieniać szkołę na lepszą, a nasi rodzice i uczniowie interesują się i żyją jej rytmem. Każdy może się o tym przekonać zaglądając na stronę internetową http://www2.gazeta.pl/klasa/2,35666,-4888,P_SZKOLA_Z_KLASA.html, gdzie można przeczytać treść wszystkich sprawozdań z wykonanych przez Nas zadań. Jest o czym poczytać a trzeba też powiedzieć, że nie każda szkoła może pochwalić się takimi osiągnięciami. Pod koniec tego roku kalendarzowego ukaże się ,,Przewodnik po szkołach z klasą ‘’ jako dodatek do lokalnych wydań Gazety Wyborczej.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, za ich pracę i ogromny wysiłek, który przyczynił się do Naszego wspólnego sukcesu.

 

 

Beata Tomkalska.