Tu niegdyś mieściła się siedziba naszej szkoły

 

Szkoła nr 40, architektoniczny kopciuszek pośród ruczajowskich szkół, jako jedyna może się poszczycić znaczącą - bo prawie stuletnią - historią.

Powstała w 1903 roku jako ludowa, dwuklasowa szkoła "mięszana" w Ludwinowie, który wtedy należał do powiatu podgórskiego. Według szczęśliwie zachowanego katalogu klasyfikacyjnego z roku szkolnego 1903/04 do szkoły zapisanych wówczas było 48 chłopców i 46 dziewcząt. Kadrę nauczycielską w tym pierwszym roku istnienia szkoły stanowiły dwie osoby: Florian Kotowski, który był jednocześnie kierownikiem i Cecylia Baranowska. 8 sierpnia 1904 r. Rada Gminna Ludwinowa podpisała uchwałę o umowie najmu lokalu na szkołę, a zdając sobie sprawę, że jest to rozwiązanie jedynie połowiczne i tymczasowe, już 14 grudnia podjęła uchwałę o zakupie gruntu pod budowę nowego obiektu przy ul. Szkolnej (późniejsza Czackiego). Dotychczas czteroklasowa ludowa szkoła mieszana w roku szkolnym 1921/22 została szkołą powszechną, siedmioklasową, noszącą imię św. Stanisława Biskupa. Przez cały okres międzywojenny i jakiś czas po drugiej wojnie światowej używano okrągłej pieczęci z orłem w koronie i nazwą; "Szkoła Powszechna nr 40 im. Św. Stanisława.

W domu przy ulicy Czackiego szkoła działała do roku szkolnego 1969/70. Od następnego roku znalazła nową siedzibę przy ulicy Pszczelnej 13, w budynku który powstał w ramach pamiętnej akcji "tysiąc szkół na tysiąclecie".

W latach 1981 - 1989 szkoła nosiła imię gen. Zygmunta Berlinga, potem funkcjonowała bez imienia. Powrót do pierwszego patrona to podtrzymanie wieloletniej tradycji i nawiązanie do ciągłości historii.