Kalendarz imprez szkolnych w roku 2005/2006
Szkoła Podstawowa nr 40
im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kraków, ul. Pszczelna 13
/tradycje od 1903 r./

Kalendarz imprez szkolnych

Plan nadzoru pedagogicznego

Przydział czynności dodatkowych

Opieka nad salami

Plan kontroli wewnętrznej 

Kalendarz imprez szkolnych w roku 2005/2006 
Szkoła Podstawowa nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Kraków, ul. Pszczelna 13
/tradycje od 1903 r./

Termin

Treść

  Odpowiedzialni

30.08.2005 Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej  Dyrektor
1.09.2005 Rocznica wybuchu II wojny światowej Rozpoczęcie roku szkolnego 
Klasy 0 - III 
Klasy IV -VI 
Dyrektor

p. E. Palka 
p. M. Michalczak
Wrzesień Kampania wyborcza do S.U. pp. K. Lepiarz, K. Polaszczyk, M. Galik
13.09.2005 Zebrania z rodzicami  Wychowawcy
16.09.2005 Rocznica najazdu ZSRR na Polskę  p. M. Ryńca - audycja radiowa
17.09.2005  Akcja" Sprzątanie świata" /odpracowujemy 31.11.2005 r.piątek/  p. B. Gabryś
03.10.2005 Wybory Zarządu S.U. /pierwszy poniedziałek miesiąca/ pp. K. Polaszczyk, K. Lepiarz
04.10.2005 Spotkanie trójek klasowych Dyrektor, Zarząd K.R.
13.10.2005 Ślubowanie klas I Wychowawcy kl.1, Samorząd Szkolny
14.10.2005 Dzień Edukacji Narodowej - konferencja wyjazdowa RP Dyrektor, K.R.
26.10.2005 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Dyrektor
27.10.2005 Wywiadówki w klasach  Nauczyciele , Dyrekcja
02.11.2005 Dzień pamięci o zmarłych  Wychowawcy, Katecheci
10.11.2005 Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 86 rocznica odzyskania niepodległości p. M. Cygan
28.11.2005 Dzień otwarty Nauczyciele
30.11.2005 Andrzejki  Samorząd Szkolny
06.12.2005 Św. Mikołaj  Wychowawcy klas, Siostra Żelazna
21.12.2005 Szachowy turniej gwiazdkowy pp. U. Czuma, S. Klekowski, B. Nowak
21.12.2005 Jasełka s. B. Żelazna ks. T. Kołodziejczyk
21.12.2005 Opłatek dla uczniów. Wigilia dla pracowników. Nauczyciele religii. Dyrektor.
23.12.-02.01.06 Przerwa świąteczna  
Styczeń X Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0 - III p. M. Romek
06.01.2006 Wywiadówki, termin pisemnego powiadomienia rodziców o ewentualnych ocenach ndst na pierwszy semestr Wychowawcy
30.01.2006 Termin wystawienia ocen na I semestr i powiadomienie uczniów Nauczyciele
30.01. - 01.02.06 Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe Zainteresowani
21, 22.01.2006 Dzień Babci, Dzień Dziadka Wychowawcy
07.01.2006 Konferencja klasyfikacyjna Dyrektor
09.02.2006 Wywiadówki  Wychowawcy, Nauczyciele
11.02. - 26.02.06 Ferie zimowe  
14.02. - 8.03.06 Konkurs plastyczny związany z dniem 14.02 i 8.03 p. M. Cisło
28.02.2006 Konferencja plenarna Dyrektor
Marzec Dzień otwarty dla uczniów zerówek przedszkolnych Wychowawcy klas I - III
07.03.2006 Sprawdzian klas VI - szkolna próba Dyrektor, zespół
16.03.2006 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Dyrekcja
21.03.2006 Pierwszy dzień wiosny Wychowawcy
30.03.2006 Wywiadówki dla rodziców Wychowawcy
30.03.2006 Szkolny Turniej Tańca Dyskotekowego Ppp.U. Czuma, S. Klekowski, M. Pałczyński
30.03.2006 Szkolny Konkurs Piosenki pp. U. Czuma, M. Pałczyński
Kwiecień II Szkolny Konkurs Przyrodniczy pp. M. Osiewicz, B. Gabryś
Kwiecień III Szkolny Konkurs Wielkanocny klas 0 - III p. A. Rynkar
Kwiecień III Szkolny Konkurs Matematyczny nauczyciele matematyki
Kwiecień III Szkolny Konkurs Wiedzy o Zwierzętach p. M. Gajzler
04.04.2006 Sprawdzian kompetencji kl. VI /OKE/ Dyektor, zespoły
13.04. - 18.04.2006 Wiosenna przerwa świąteczna  
26.04.2006 Dzień otwarty Nauczyciele
28.04.2006 Dzień Ziemi, Święto Ziemi p. B. Gabryś
28.04.2006 Międzyszkolny turniej wiedzy o Unii Europejskiej pp. M. Ryńca, I. Wiecheć
Maj XI Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II i III p. G. Półtorak
Maj V Szkolny Konkurs Kaligrafii klas I - III p. M. Gajzler
Maj III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Moje Małe Ojczyzny" 
klas I - III
pp. T. Rogala, B. Tomkalska
01 - 31.05.2006 Miesiąc pamięci o patronie, II Konkurs wiedzy o patronie Katecheci
04.05.2006
08.05.2006
Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Pracy, 
Dzień Zwycięstwa
p. M. Ottomańska
08.05.2006 Dzień Patrona Dyrektor, S.U., Wychowawcy
Maj  Dni Krakowa
Klasy młodsze 
Klasy starsze
p. T. Rogala

p. A. Wronicz
08.05.2006 Uczestnictwo w procesji na Skałkę Chętni nauczyciele i uczniowie
08 - 12.05.2006  Dni matematyki i j. polskiego /ogólnoszkolny konkurs ortograficzny, matematyczny/ Nauczyciele matematyki, j. polskiego
15 - 19.2006 Dni j. angielskiego  Nauczyciele j. angielskiego
19.05.2006 Wywiadówki, termin pisemnego powiadomienia rodziców o ewentualnych ocenach ndst Dyrektor, Nauczyciele
26.05.2006 Dzień Matki  Wychowawcy klas
Czerwiec II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny p. M. Cisło
01.06.2006 Dzień Dziecka  Wychowawcy, Dyrekcja
01.06.2006 Dzień Osiedla Ruczaj p. M. Pałczyński
06.06.200 Powtórka sprawdzianu kl. VI /zwolnienia losowe lub zdrowotne/ Dyrektor, zespoły
19.06.2006 Termin wystawiania ocen na koniec roku i poinformowanie uczniów. Nauczyciele
20, 21, 22.06.2006 Termin składania podań o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne  Nauczyciele
22.06.2006  Konferencja klasyfikacyjna Dyrektor
22.06.2006 Komers klas VI  K.R., Wych .klas VI, Rodzice
26.06.2006 Dzień Sportu /klasy 0 - 3/ Nauczyciele WF
27.06.2006 Dzień Sportu /klasy 4 - 6 Nauczyciele WF
30.06.2006 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
klasy I – III,
klasy IV - V, pożegnanie kl.VI

p. B. Zborowska
Wych. klas IV i VI
30.06.2006 Termin przedstawienia sprawozdań, analiz i wniosków z pracy w roku szkolnym 2005 / 06 (koła, zespoły itp.). Nauczyciele
03. 07. 2006 Konferencja plenarna kończąca rok 2005/2006 Dyrektor
28.08-31.08.06 Egzaminy poprawkowe Dyrektor, powołane komisje
29.09.2006 Konferencja plenarna rozpoczynająca rok 2006/2007 Dyrektor
01.09.2006 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
klasy I – III,
klasy IV - VI p.
 
p. U. Kalinowska 
p. S. Klekowski
  I I I MISTRZOSTWA SZKOŁY W ORTOGRAFII 
O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY
 

Plan nadzoru pedagogicznego

rok szkolny 2005/2006
Szkoła Podstawowa nr 40 im Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
/tradycje od 1903 r./

Lp.  Zadanie Termin Odpowiedzialni Kontrolujący
1.  Zaopatrzenie dzieci w podręczniki  I termin do 20 VI
II termin do 20 IX
Wychowawcy klas  A. Moskal
2.  Zaopatrzenie w pomoce naukowe X, II Nauczyciele przedmiotów, przewodniczący zespołów A. Moskal
3. Stan czytelnictwa dzieci , potrzeby biblioteki. VIII, XII, VI Bibliotekarz  A. Moskal
4. Prowadzenie dokumentacji /arkusze ocen, dzienniki, plan wychowawcy, tematyka godz. wychowawcy, karty obserwacji uczniów, protokoły i listy obecności z zebrań z rodzicami/ na bieżąco Wychowawcy klas  G. Półtorak
/raz w miesiącu/
5. Hospitowanie różnych form zajęć /lekcji, zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych, kół zainteresowań, SKS, uroczystości okolicznościowych i wycieczek szkolnych, zebrań z rodzicami itp./. według harmonogramu hospitacji  Kierownictwo szkoły A. Moskal
6. Monitorowanie rezultatów odbywania stażu przez nauczycieli oraz uzyskanie opinii o opiekunach kwartalnie  Kierownictwo szkoły 
Opiekun stażu
A. Moskal
7. Praca komisji wychowawców i zespołów samokształceniowych  na bieżąco, wg harmonogramu hospitacji  Naucz. Przedmiotów 
przew. Komisji 
G. Półtorak
8. Ocena sytuacji wychowawczej w szkole. I, VI  Pedagog, wychowawcy A. Moskal
9. Ocena stanu zdrowotnego uczniów i warunków nauczania.  XII, V Pielęgniarka A. Moskal
10.  Rytmiczność oceniania. X, XII, II, IV, VI Nauczyciele przedmiotów  G. Półtorak
11. Dyżury nauczycielskie  IX Opracowanie harmonogramu wyrywkowo E. Koryczan A. Moskal 
12. Lustracja sal lekcyjnych, pracowni, świetlicy, biblioteki na bieżąco Kierownictwo szkoły  A. Moskal
13. Badanie wyników nauczania: Sprawdzian kompetencji klas VI 
/OKE/
przyroda klasy VI
historia klasy VI 
j. angielski klasy VI
matematyka
j. polski klasy IV

nauczanie zintegrowane klasy I 

nauczanie zintegrowane klasy III

sprawdzian klasy VI

Ustali
OKE,5.04.05
Kwiecień
Marzec
Maj
Maj
Czerwiec

Czerwiec

Czerwiec

07 marca 2006

Dyrektor, zespoły

M. Osiewicz
M. Ryńca 
J. Klimasiński
E. Koryczan, M. Galik
W.Michalczak, M. Ottomańska, M. Odrobińska
pp. T. Rogala, B. Nowak, 
M. Gajzler, B. Tomkalska
pp. G. Półtorak, B. Zborowska, E. Palka, K. Polaszczyk
 Dyrektor, zespoły nadz. 
A. Moskal
14. Działalność kół zainteresowań i SKS oraz UKS Karta zajęć w załączeniu  Nauczyciele prowadzący koła i zajęcia G. Półtorak
15. Szkolne konkursy przedmiotowe Wg terminarza Nauczyciele organizujący /kalendarz szkolny/  A. Moskal
16. Rady szkoleniowe  Październik
Marzec
A. Moskal /tematyka w załączeniu/   
17. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli -lekcje koleżeńskie  wg załączonego harmonogramu Przewodniczący Zespołów Samokształceniowych Lider WDN-M. Romek G. Półtorak
18. Opieka pedagogiczna nad młodym-nowym nauczycielem Cały rok
/rozmowy, instruktaż/ 
A. Wronicz - E. Kozdęba 
W.Michalczak - M. Ottomańska
A. Moskal
19. Nauczyciele do oceny : 
S. Klekowski
B. Gabryś
Zgodnie z przepisami Kierownictwo Szkoły A. Moskal
20. Nauczyciele kończący staż 
w roku szkolnym 2005/2006 
B. Tomkalska,
M. Cisło,
T.. Rogala,
U. Kalinowska,
W. Michalczak,
E. Koryczan,
B. Żelazna
31.05.2006 r. Nauczyciele Kierownictwo
Komisje
21. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż  cały rok  M. Osiewicz - B. Gabryś G. Półtorak
22. Doskonalenie zawodowe cały rok Plan doskonalenia/ w załączeniu /  A. Moskal
23. Czynności dodatkowe  cały rok  Nauczyciele według przydziału./przydział w załączeniu/  A. Moskal
24. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych Kalendarz w załączeniu Według harmonogramu A. Moskal
25. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela. Analiza dorobku i pracy. Na bieżąco, posumowanie VI Kierownictwo szkoły A. Moskal
26. Losy absolwentów /analiza przyjęć do szkół gimnazjalnych i klas o programach autorskich/  listopad  G. Półtorak A. Moskal
27. Analiza, ocena propozycje zmian Statutu, WSO, Programu wychowawczego, Programów nauczania, Programu rozwoju szkoły, Programu profilaktyki, Wewnątrz szkolnego systemu zapewniania jakości. Koniec roku szkolnego - VI  Powołane zespoły A. Moskal


W szkole funkcjonuje zespół doradczy przy dyrektorze szkoły, którego zadaniem jest doradztwo we wszystkich aspektach pracy szkoły - R. Borowiecka, M. Gajzler.
Przydział czynności dodatkowych 

rok szkolny 2005/2006

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
Kraków, ul. Pszczelna 13
/tradycja od 1903 r./

1.Komisja wychowawców 4 – 6  p. M. Osiewicz
2.Zespół samokształceniowy wychowawców 1 - 3 p. M. Romek
3.Zespół samokształceniowy:
   a/ przedmiotów humanistycznych
    b/ przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
    d/ przedmiotów artystycznych i WF

p. W. Michalczak
p. E. Koryczan
p. U. Czuma
4.Koordynatorzy do spraw kultury:
   klasy 1 – 3 
   klasy  4 – 6 

p. T. Rogala Klasy
p. B. Gabryś
5.Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej  p. R. Borowiecka
6.Szkolne koło PCK p. W. Michalczak, p. J. Klimasiński
7. Klub “Wiewiórka” p. B. Tomkalska
8.Szkolne koło “Animals” p. M. Gajzler
9.Samorząd Szkolny  p. K. Lepiarz , M. Galik
10.Mały Samorząd Szkolny p. K. Polaszczyk
11.Rzecznik praw uczniowskich p. W. Michalczak
12.BHP w szkole p. G. Półtorak, p. A. Szpil, p. E. Dobrzańska, p. B. Barwińska 
13. SIP p. S. Klekowski
14.Koordynator ds. org. statutowych p. E. Kozdęba, p. J. Szczepanek
15.Bezpieczeństo pożarowe p. I. Wiecheć
16.Konkurs Ekologiczny Rady Dzielnicy VIII “Sprzątanie           Świata” p. B. Gabryś, p. M. Osiewicz
17.Pedagogizacja rodziców, preorientacja zawodowa  p. K. Lepiarz
18.Dyżury nauczycielskie  p. E. Koryczan
19.Opieka nad kwiatami w szkole  p. M. Osiewicz, p. I. Wiecheć
20.Opieka nad terenami zielonymi  p. S. Klekowski, p. A. Szpil 
21.Dekoracja korytarzy, kronika szkoły, “złota księga”,          konsultacja art. p. M. Cisło
22.Plan hospitacji p. A. Moskal
23.Wystrój korytarzy/ ekspozycje prac dzieci/  p. M. Cisło
24.Wystrój parteru p. M. Galik
25.Wystrój I piętra  p. W. Michalczak
26.Wystrój II piętra p. A. Rynkar, 
27.Tablice Samorządu Szkoły  p. K. Lepiarz, p. K. Polaszczyk, p. M. Cisło, M. Galik
28.Tablice dla rodziców - reedukacja p. Kalinowska
29.Tablice preorientacji zaw. I p. p. K. Lepiarz- pedagog
30. UKS “UL”  p. B. Nowak
31.Tablice przy sali gimnastycznej /WF/ Nauczyciele WF  Nauczyciele WF odp. p. U. Czuma 
32.Tablica gimnastyki korekcyjnej p. B. Nowak, p. U. Czuma, p. A. Dziewolska
33.Tablice na parterze, korytarz- PCK p. W. Michalczak, /p. J. Klimasiński/ katecheci
34.Szatnia WF – DZ..CH. p. U. Czuma – pełna odpowiedzialność
35.Gabinet WF  p. S. Klekowski
36.Tablice na jadalni dotycząca żywienia p. B. Konik
37.Pokój nauczycielski /czuwanie nad estetyką/  p. U. Kalinowska
38.Palarnia  p. E. Danielak
39.Dekoracja do imprez p. M. Cisło
40.Oprawa muzyczna do imprez p. M. Pałczyński
41. Podział godzin  p. B.Zborowska, p. E.Koryczan, p. B. Barwińska 
42.Łącznik z klubem osiedlowym p. A. Moskal 
43.Szkolny Klub Turystyczny p. B. Chramęga, p. S. Klekowski, p. B. Barwińska
44.ZHR p. M. Ryńca
45.Zespół taneczny p. S. Klekowski
46. Obrona cywilna p. S. Klekowski
47. Koordynator ds. zdrowia. Zadanie wporwadzenia szkoły do sieci szkół promujących zdrowie p. U. Czuma
48. Gabinet lekarski p. B. Barwińska
49. WDN p. G. Półrorak
50. Pilotowanie akcji „Szkoła z klasą”. Zadanie priorytetowe uzyskanie certyfikatu "Szkoły dobrze wychowującej".  p. B. Tomkalska
51. Odpowiedzialność za szkolną stronę internetową  p. U. Kalinowska
52. Łącznik z osiedlową świetlicą „Przystań”  p. R. Borowiecka
53. Monitorowanie informacji ukazujących się w internecie na stronach K.O.,UMK WE, OKE p. E. Koryczan
54. SIO p. E. Koryczan, U. Kalinowska, S. Jaworska
55. Koordynator ds. sporządzania wykazu osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych i poza szkolnych p. M. Ryńca, M. Romek

 Opieka nad salami lekcyjnymi
Rok szkolny 2005/2006 
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
Kraków, ul. Pszczelna 13
/tradycje od 1903 r./

Sala nr 1 p. M. Galik 6b
Sala nr 2 p. E. Koryczan, 
p. U. Czuma 
4a
4b
Sala nr 3 p. M. Cisło
p. M. Pałczyński
4d
Sala nr 4 /świetlica/ p. E. Kozdęba, p. A. Wronicz
p. J. Szczepanek 
 
Sala nr 21 p. M. Osiewicz 6a
Sala nr 22 /biblioteka, czytelnia/ p. I. Wiecheć   
Sala nr 27 p. W. Michalczak 5c
Sala nr 28 p. M. Cygan, M. Ryńca, S. Klekowski  5b, 4c
Sala nr 29 p. M. Ottomańska 5a
Sala nr 31 p. K. Lepiarz, p. Oberkiewicz   
Sala nr 32 p. U. Kalinowska   
Sala nr 33 p. U. Kalinowska, 
p. Romek 
2c
0
Sala nr 34 p. R. Borowiecka, 
B. Tomkalska 
2b
1d
Sala nr 35 p. B. Nowak
p. E Palka
1c
3d
Sala nr 36 p. B. Zborowska, 
p. T. Rogala
3b
1a
Sala nr 37 p. M. Gajzler, 
p. K. Polaszczyk
1b
3c
Sala nr 38 p. G. Półtorak, E. Danielak
p.A. Rynkar
3a
2a
Sala komputerowa /23/ p. E. Koryczan   
Sala gimnastyczna p. S. Klekowski   
Sala językowa p. J. Klimasiński   

 

 


 

 


Plan kontroli wewnętrznej 

 rok szkolny 2005/2006
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
Kraków, ul. Pszczelna 13
/tradycje od 1903 r./

L.p. Treść, zakres kontroli   Termin Odpowiedzialny   Kontrolujący
1. Wyposażenie obiektu w sprzęt szkolny. IX, II, VI  G. Półtorak A. Moskal
2. Przygotowanie kuchni i stołówki do wydawania posiłków VIII, II Intendent  A. Moskal
3. BHP w obiekcie./ad. pkt. 18/  co miesiąc G. Półtorak, 
A. Szpil
A. Moskal
4. Zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy, kontrola legalizacji. X,V  Wiecheć  A. Moskal
5. Praca intendenta. Żywienie, środki czystości. XII, III G. Półtorak, 
B. Konik
A. Moskal
6. Oznakowanie sprzętu, księgi inwentarzowe /inwentaryzacja/  XI  G. Półtorak, 
M. Gniadek 
A. Moskal
7. Praca sekretariatu IX, VI  S. Jaworska A. Moskal
8. Praca sprzątaczek  ostatni piątek miesiąca  B. Konik  G. Półtorak
9. Stan sprzętu szkolnego. co miesiąc A. Szpil G. Półtorak
10. Kontrola drożności dróg ewakuacyjnych, kontrola oznakowania. co kwartał  G. Półtorak
A. Szpil 
A. Moskal
11. Stan urządzeń sanitarnych. na bieżąco A. Szpil G. Półtorak
12. Stan instalacji gazowej na bieżąco A. Szpil G. Półtorak
13. Stan instalacji elektrycznej. na bieżąco A Szpil  G. Półtorak
14. Stan instalacji odgromowej. raz w roku w m-c II G. Półtorak, 
A. Szpil
A. Moskal
15. Kontrola zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej  raz w miesiącu A. Szpil  A. Moskal
16. Kontrola badań okresowych wszystkich pracowników. IX,I,VI   Pielęgniarka A. Moskal
17. Obrona cywilna w obiekcie  raz w roku  S. Klekowski  A. Moskal
18.  Społeczny Inspektor Pracy  bieżąca kontrola  S. Klekowski   
19. Organ BHP - doradczy, opiniodawczy w składzie: ,G. Półtorak, A. Szpil, E. Dobrzańska, B. Barwińska